R4:92


(Rubrik:)   Järnskogz sochn


      Notarum explicatio

2   Skijnnerodh ähr ett 1/2 skattehemman.
I    Uthsäde                                        1 3/4 tunnor
K   Uthsäde                                       3 1/32 tunnor
L   Uthsäde                                        1 5/32 tunnor
M   Uthsäde                                       1 1/4 tunnor
N   Uthsäde                                        1 9/32 tunnor
      Höö uthi giärden                           4 lass
O   Höö aff engen                               6 lass
P   Allerodh, höö                                5 lass
Q   Höö aff engerna wedh elffuan       16 lass
R   På andra sidhan elffuen kom-
      mer Frijserodh, till höö      4 lass
      Qwarn som gåår höst och wår.
      Skogh och mullebeett til nödh-
      torfft. Fiske uthi elffuan.


(Karttext:)
Måsse walss engh.
Måss walss eng.
Hårdh mås-se walss engh.
Elack brått engh.
Lind.
Leer mylla.
Måss walss engh.
Betess hagha.
Sand myl-la.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.