R4:94b


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

4   Gränbacka ähr ett 1/2 skattheman.
A   Uthsäde                                    2 1/4 tunnor
B   Uthsäde                                    23/32 tunnor
C   Uthsädhe på een croneiordh      27/32 tunnor
D   Uthsäde                                    2 5/16 tunnor
E   Uthsäde                                    1 21/32 tunnor
F   Uthsäde på cronan                     13/32 tunnor
G   Uthsäde                                     1/4 tunnor
      Höö i giärden                             5 lass
G   Höö                                           5 lass
F   Höö aff cronan                           8 lass
H   Höö                                          6 lass
      Gott mulebeett, såsom och allehanda tarff-
      ueskogh fins här till detta hemmanet.
I    Höö                                           2 lass
K   Höö                                          3 lass


(Karttext:)
Måsse walss höö.
Sandiord.

Star walss engh.

Sanck måss walss engh oduglig sand åss.
Sand myl-la.
Betess hagha.
Sand mylla.
Lind.
Sand mylla.
Sand åss.
Leer mylla.
Elack lindh.

Måsse walss eng.
Ny rödningh.