R4:96


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt


      Notarum explicatio

6   Nolgårdh ähr ett 1/2 skattehemman.
S   Uthsäde                                2 1/32 tunnor
T   Uthsäde                                2 3/4 tunnor
U   Uthsäde                               1 1/16 tunnor
W   Uthsäde                              2 1/16 tunnor
X   Uthsäde                               1 19/32 tunnor
Y   Uthsäde                               2 tunnor
Z   Uthsäde                                3 1/8 tunnor
+   Uthsäde                                 27/32 tunnor
      Höö aff linderna i giärden      12 lass
7   Höö                                       3 lass
8   Höö aff een nyrödningh           6 lass
9   Höö aff een nyrödningh            4 lass
10  Höö aff måssewalssrödningar  6 lass
11  Höö aff måssewalssrödningar  4 lass
      Qwarn som gåår höst och wår.
      Skogh och mulbeett elackt.
      Fijske uthi Wedhången och Heemsiöen.


(Karttext:)
Nyrödning.
Ny-röd-ning.
Måss walss engh.
Lind.
Grundh leera.
Lind.
Hemsiöen.
Lindh.
Grundh leera.
Grund leera.
Rö mylla.
Grund leera.
Grundh leera.
Måss walss röd-nin-gar.
Lind.
Röö mylla.
Lind.
Lind.
Måsse walss rödningh.