R4:97


(Rubrik:)   Järnskogz sochn


      Notarum explicatio

1    Wlffshäffden ähr ett skattehemman.
A   Uthsäde                                    1 13/16 tunnor
B   Uthsäde                                    3 1/8 tunnor
C   Uthsäde                                    2 3/32 tunnor
D   Uthsäde                                    2 5/8 tunnor
E   Uthsäde                                     3 3/16 tunnor
      Höö aff giärdess linderna           8 lass
F   Höö aff torpestället                    3 lass
G   Höö aff een nyrödningh             3 lass
      Skogh och muleett gott. Fiske uthi skoghz-
      kiärn.

2   Korsbyen ähr ett skattehemman.
H   Uthsäde                                    4 1/16 tunnor
I    Uthsäde                                    4 1/2 tunnor
K   Uthsäde                                    5 19/32 tunnor
      Höö aff giärden                         9 lass
L   Höö aff enghen                          8 lass
M   Höö aff ett torpeställe               4 lass
N   Höö aff een engh                      5 lass
      Allahandha tarffueskogh finss till denna
      gårdh, mulebeett gott.


(Karttext:)
Lindh.
Nässiön.  

Grund leera.
Lind.
Leer myl-la.
Lind.
Grundh leera.
Lindh.
Här skal wara een bäck1.

Måss walss engh.
Hårdh walss engh.
Grundh lera.
Fnugger walss engh.
Grundh lera.
Måsse lind.
Leer mylla.
Leer mylla.
Måsse lindh.

Måssewalss engh.

____________
1back ms