R4:98


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt


      Notarum explicatio

3   Saperbyen1 ähr ett skatte hemman.
O   Uthsäde                                2 1/8 tunnor
P   Uthsäde                                 5 11/32 tunnor
Q   Uthsäde                                1 7/8 tunnor
R   Uthsäde                                 1 1/2 tunnor
S   Uthsäde                                 3 1/2 tunnor
      Höö aff giärden                      9 lass
T   Nyrödningh                            3 lass
U   Denna enghen ligger halff parten till Sa-
      perbyen. Halff parten till Wlffzhäffden.
      Höö                                      3 lass
      Allehanda tarffueskogh och mulebeet
      befinss här. Fiske uthi eett kiärn i
      skoghen.


(Karttext:)
Måsse wall.

Röö dymåsse engh
Hårdh walss engh.
Grundh leera.
Grund leer-ra.
Måsse walss eng.
Fnugger walss engh.
O-bru-kat åker.
Grund leera.
Lindh.
Lind.
Grundh leera.
Grund leera.
Måsse walss engh.

___________
1Fel för Såperbyen?