R4:99


(Rubrik:)   Järnskögz1 sochn.


      Notarum explicatio.

4   Hydan ähr ett 1/3 skatteheman.
W   Uthsäde                                   2 5/8 tunnor
X   Uthsäde                                    3 1/4 tunnor
Y   Uthsäde                                    1 1/32 tunnor
      Höö aff giärden                         5 lass
Z   Höö                                           2 lass
+   Höö                                           5 lass
      På den norre2 sijdan bäcken kommer
      Prästegården till, höö                  5 lass
NB  Höö                                          4 lass
      På den andra sijdan bäcken kommer
ZX  Prästegården till, höö                   1 1/2 lass
      Skogh och mulebeett gott. Fiske uthi
      elffuan.

5   Betedh ähr ett halfft skattehemman.
6   Uthsäde                                        1 1/8 tunnor
7   Uthsäde                                        3 1/8 tunnor
8   Uthsäde                                        1 23/32 tunnor
9   Uthsäde                                        2 13/32 tunnor
      Höö uthi giärden och de 2 engar   7 lass
10  Höö                                             3 lass
      Skogh och mulbeett gott. Fiske uthi elff-
      uan.


(Karttext:)
Starr walss engh.
Elack engz wall.
Lindh.
Grund leera.
Lind.
Grund leera.
Sand mylla.
Lind.
Sand mylla.

Sand myl-la.
Lind.
Sand myll-la.
Lind.
Hård walss engh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum

______________
1Fel för Järnskogz?
2Härunder överstruket andra.