RA koncept:3a¹


Hudhunghe soken
Byörnarbo
skat tårp 1 öreß
land alla
handha skogh
mulbethe till
quaren humme-
lghård inthe


(Karttext:)

Norr - Söder
6 1/2
hård walß engh
4 1/2 m myr walß engh
lind
2 tunnor
tall jord
lind
2 1/2 tunna
Bijörnarbo

(Senare blyertsanteckning:)

Björnarbo, Huddunge socken

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73