RA koncept:3b¹Hudhunghe socken
Dhomnarbo och
Ghränbärgha och
Halßiö wrethen
och Gropän mädh

(Karttext:)

Halßiöö
7/8 tunnor
5/8 tunnor
Domnarbo
2 1/2
Ghränbärgha wrett
Domnarbo wrett
1 tunna
lind
lind
Hallsiöö
hagha
lind
Gropän
lind

(Karttext uppifrån, delvis upp och ner:)

1 5/8 morgland
3 morgland
1 1/4 morgland
1 1/4 morgland
1 1/8 morgland
3 3/4 morgland
Söder - Norr

(På tvären:)

Hudhunghe socken

(Senare byertsanteckingar:)

Granberga m.m.    Huddunge socken

(Baksida:)2

             43
igenlagt  3 1/2  } tunnor
             46 1/2
Halsiö
Gränberga
Lagbo vtjord.
Lagebo.
4 halspan

Nörgården      8 öre
Millangården   4 öre
Södergården   8 öre
Gränberga       7 öre
Domarbo         8 öre
Gropen            3 öre
Vtjord Lagebo 2 öre i åker och eng

Hudhunghe socken

Lagebo.
             8
Halsio 3 4    }  20 öre
             8

Grän-     7
berga    
Domar-   8   }  18
bo   
Gropen    3

Lagebo     2  }   vtjord    

Vtjord

        Halsiö
Nörrgården      8 öre
Vti gärdet E hafver Nörre gården   8  tunnor
Millangården vti E                          4  tunnor
Södergården vti E                          8  tunnor

        Gränberga   7 öre
Vti gärdet E                                   7  tunnor
Domarbo vti E                               8  tunnor
Gropen vti E                                  2  tunnor

1/2 halspan 
5 1/4 tunno

Halsiö
och Lagebo
vtjord
Gränber<ga>
Domarbo
Gropen

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73
2 Endast text och en del därtill hörande siffror transkriberad, utöver detta finns en hel del uträkningar
3 D.v.s. Halsjö