RA koncept:3c¹(Uppe till höger:)

Ökeßbo ähr
skatlat för ett
öreßland
by
moojord 9/16 tunnor 1 span
och en half fiärding

lind
myra
3 morg
elak

(Uppe till vänster:)

1 tuna
Detta ligher till Hudhunghe byn
engh

(Nedtill:)

Harßbo
dhäta tårp ähr skattlat för en sårendhell skogh och mulbethetill

betßhagha
mulh stub
lind
tall jord
tall jord
lind
lind
T???mån
lind

stub lind
ligher på by eghuna

2 1/2 tunnår
8 morg

myr engh
Har bekin

Harsiön
lydher till byn

Norr - Söder


¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73