RA koncept:3d¹Hudhunghe soken
Lagheboo ähr skathe
ghården 4 öreßland
skogh och mulbethe till
nöthårthen quaren såm
ghår om höst och wår
hummelghård en

Fiske till uthjordhen såm
ähr i hal siö by härtill


(Karttext:)

här möther
Hudhunghe
bynn
13 morg
hård wålß engh skarp
tall jord
6 1/2 tuna
lind
åkerland till halsiö
lind
6 m.
lind
lind
tall jord
obrukett åker
9 ½ tunna
lind
4½ morg.
mo jord
lind

4 3/2
Stymmä bäkyn
här möter Stymmä
mo jord
3 5/8
lind
lind

Laghebo byn

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73