RA koncept:3e¹


(Uppe till vänster:)

Länna ähr
skathe ghård-
en 2 öreßland
fiskewathen jnthe
skogh och mulbethe
till quaren såm
ghår höst och wår
hummelghård
jnthe

(Uppe till höger:)

Barkanen ähr ett
skathe tårp 1 öreßland
fiskee jnthe skogh och
mulbethe på andraß eghår
quaren såm ghår höst
och wår hummelghård inthe

(Karttext:)

Barkanen
lind
lind
2 1/2 tunland
l 1/2 m
2 1/2
mo jord
mo jord
lind
Betß hagha till Barkaren
5 morg. engh

17 M
myr engh till Hallsiö, Dommarbo
myr wållß engh, lydher till Halßijö och till Ghränbärgha och Dommareboo gropän
ängh, hård wåll, hether Dägher änghen
till Grän bärga, hård wåll stycket

myr wåll 4 m.

Engh lydher till Hallsyö och Ghänbärgha och Domarbo gropän, ähr notherat mädh F, hether Dägher änghen

Ett boland såm ähr notherat mädh C, lydher till Ghränbärgha allena

(Karttext vänstra hörnet:)

Till Läna, hård wåll engh

4 morg.
lind mor.
skogh baka

? m lind
tall jord
6 1/4 tunnår
tall jord
Lännas kalf hagha
betßhagha
hafuer land
4 1/4 tuna

hård wålß engh till Länna
23 1/2

nyröghdningh

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73