RA koncept:3f¹


(Upptill:)

Jällebo ähr skatlatt
för ett öreßland
skogh och mulbethe till

(Karttext:)

Norr - Söder
Hård wållß engh
lind
1 1/2 tunna
1 1/4 tuna
Jälebo

(Från mitten:)

Hudhunghe soken

Pärßbo ähr skathe ghård en
4 öreßland fiskewathen inthe
tarf skogh och mulbethe
på andraß eghår
quaren såm ghår
host2 och wår
hummelghård jnthe

(Karttext:)

5 1/2 tunnår

Pärßboo ähr tall jord
tall jord
1 1/2 tunnår
lind
lind
1 ???
hafuer land suagh
tall jord
14 1/2 mr
hård wålß engh
lind 1/2
Norr - Söder

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73
2 D.v.s. höst