RA koncept:3g¹1643

Hudvn-
ghe soken

Rönwijken ähr skathe
ghård 32 öreßland fiskewathen till nöthårthen allahanda skogh
till mulbethe till quaren såm ghår
höst och wår hummelghård
inthe tall jord fineß här

(Karttext:)

här möter Södher Åmyra
quall bäkin
myr wålß engh
13 1/2 mr
Når enghen
lind
1 mr
lind
hafuer land
obrukat hafuer land

Rön wiken
hård wålß siö engh, 7 1/2

Rönn wiks syön
lydher halfparthen
till Södher åmyra
5 mr
myr engh

myr engh till rönviken
Star kiäre
här möther Löfsta soken

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73
2 Före 3 en (avsiktligt?) utplånad siffra (6?)