RA koncept:3h¹


Hudhunghe soken
Rydhie ähr skatheghård en
?? öreßland fiskewathen lithe
alla handha skogh
till mulbethe till
quaren och sågh
och till hummel ghård
jnthe

och vppa2 Sigh bärgh
karthe finer mera
enghiar såm
lydha dhäna byn
till och Nolßio till
och andhra flera
byjar

(Karttext till höger:)

Myr wålß engh
14 m.

(Till vänster:)

Myr wålß engh
hård uåll 23 ???
11 tunår
hagha
hafuer land
11 tunnår
mo jord
11 1/2 tunna
11 1/2 tunna
moo jord
lind
1 1/2 m.
Norr - Söder

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73
2 D.v.s. uppå