RA koncept:3i¹


Hudhunghe soken
Vastbo ähr skathe ghård en
4 öreßland fiskewathen jnthe
skogh och mulbethe på andraß eghår
quanen jnthe hummeighård jnthe


(Karttext, upptill på andra ledden:)

boland jghänlat
2 5/8 tunnår

3 1/2 lind
hård wålß engh 5 1/2 morg

här möther Hudhunghe byn

lind
lind 1 1/2
mo jord
8 1/2
moo jord
lind

Raßbo
8 tunnår

Norr - Söder

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73