RA koncept:3k¹


Hudvnghe soken: tårsten
Hvdvnghe byyn ähr fäm skathä ghård

1. Når gårdhän ähr 12 öreßland
2. dhär näst ähr 14      öreßland
3. dhär näst ähr 11 öre och fyra pänningharß land
4. dhär näst ähr 12      öreßland
5. Sodher ghårdhen ähr 6 öreßland
6. Prästeghårdhen ähr 8 1/2 öreßland2

Norr - Söder

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73
2 Härunder ett ord som inte går att läsa