RA koncept:3l¹


timmerskogh till
fiske wathen jnthe skogh och mulbethe
till nöthurthen hummelghårdhar
jngha sågh quaren en i ödhe
miöll quaren till huardhera
ghårdhen

(Karttext uppifrån höger:)

Här möther Halßö ängh
Når änghän myr wåll, elak, 49 1/2 morg.
Engh som lydher till rasboo, 11 morg.
140 laß
här ligher Raßbo åker
haard wåll
hård wålß engh
Hudunghe

(Uppifrån vänster:)

här möter Laghebo
lind 1 1/2 m
35 1/2 morg.
hafuer land
skogh änghär land
suagh jord
hård wåll
8 1/2 morg.
Lind
Lind
suagh jord
hafuer land
lon jord
69 tunnår

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73