RA koncept:3m¹1643
Hudhunghe soken
Sißellbo ähr 6 öreßlann
skathe jord fiskewathen jnthe
allahandha skogh till och mulbethe
quaren en half i hop mädh
Sillebo såm ghår höst och wår
hummelghård en lithen

(Karttext, mitten, uppifrån:)

Norr - Söder
11 tunnår
Sysslebo
tåmt
9 3/4 tunnår
tall jord
tall jord
hafuer jord
hafuer land
hafuer jord
betß hagha
1 5/8 tunnor
6 tunnår
hård wåll
ett obrukat boland sught
hård wålß engh skarp till Siselbo
19 morg
myr wålß engh elak till Siselbo
Myr wålB engh til Sißelbo
1/2
Myr wållß engh till Sillbo byn
14 Mr
Stub röningh

(Vänster, högst upp:)

dhänna ängh lydher till Hudhunghe byn
myyr engh lydher till Hudhunghe byn, 5 1/2 morg., hether hålf enghen
engh siselbo
 ?ethom
hård wålB engh skarp
till SiBelboo
19 morg

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73