RA koncept:3o¹Hudhunghe socken
Södher Ånmyra ähr
skathe ghård en 7
öreßland fiske wathen
timmer skogh och allahanda
skogh och mulbethe till
nöthårten quaren som
ghår höst och wår
hummelghård jnthe
finneß öreß jord och tall
jord

(Karttext:)

här möther Håckby
myr wall 6 1/2
myr wål engh
här möther Rönwijken
??? ??? ???
Rön wijkß syön
Södher Åmyra
6 1/2 tunnår
5 ¾ tunna
8 1/2 mr
betß hagha
myr engh

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73