RA koncept:3p¹Hudhunghe socken
Når Åmyra ähr 8 öreßland
fiskewathen jnthe skogh till och
mulbethe till nöthårthen quaren-
stäle i ödhe hummelghård en 300 stänger

(Karttext, mitten:)

Suart myla suagh
Krähl f?le
engh
1/2 tunna
Engh
lind
hård wålß engh skarp
11 tuna
19 morg.
1 1/2
hafuer land
lind
lind
lind
9 morg.
tall jord
lind
11
Ler jord
myr wålß engh
???
Lind ???
12 tunnår
26 1/2 mr
Lind
Lind 1 mr
1 1/2 tunna obrukatt
åker obrukatt

(Till vänster:)

Röninghß engh myr wall, 13 mr
Käll bäkin

¹ Handlingar utan känd proveniens nr. 73