RA lösblad:1¹


(Blankt uppslag. Senare kommentarer ej transkriberade.)


¹ Oxenstierna saml. kartor nr 15