RA lösblad:10¹


(Rubrik:) Broo sochn och skiepzlagh.


     Notarum Explicatio

A.  Öffwernääs, 
          skattehemman   2, cronehemman 1.
B.  Östregerdet med deß wreter          20 1/2 tunnor
C.  Wästergerdet                                19 tunnor
D.  Engh alz till hele byn                       91 <laß>


1.   Östergården, skatthemman 1, haar i
          bye måhl                            15 alnar
      Vtsäde det ena åhret                     6 1/2 tunland
      Vtsäde det andra åhret                  6 1/8 tunland
      Engh till                                         30 laß     

2.   Millangården, skattehemman 1, haar
          i bye måhl alz                     9 alnar
      Såår det ena åhret                         4 1/4 tunland
      Dett andra åhret                            3 3/4 tunland   
      Engh till                                         25 laß

3.   Wästre gården, cronehemman, haar
          i bye måhl alz                     23 alnar
      medh een vtjord som han haar
      inne med sig i åkerskiffte och
      kallas Nääs, ähr        5 örß landh
      Vtsäde i Östregerdet                     9 3/4 tunnor
      Vti Wäster gerdet                          9 1/8 tunnor
      Engh till                                         36 laß   
    
      Till denne by ähr någott fijskie
      men ingen synnerligh skogh
      och vtmark.E.  Nedernääs, skattehemman   3
          och frelsehemman 2.
F.  Vtsäde i Östergerdet                      31 tunland   
G.  Wästregerdetmedh wrethen           25 tunland
H.  Höö af engerna                              155 laß

1.   Östergården, skattehemman, haar i bye måhl
              9 alnar.
      Vtsäde i Östergerdet                     4 1/4 tunland
      Vti Wäster gerdet                          3 1/2 tunland
      Engh till                                         21 laß     

     Notarum Explicatio

2.   Jbidem Södergården, skatthemman, haar i bye-
      måhl                                              12 alnar
      Vtsäde det ene åhret                      5 5/8 tunland 
      Det andra åhret                              4 1/2 tunland   
      Engh till                                         28 laß

3.   Jbidem Millangården, skatthemman, haar i byemåhl  15 alnar
      Vtsäde det ena åhret                      7 tunland 
      Vtsäde det andra åhret                   5 3/4 tunland 
      Engh till                                          35 laß

4.   Wästre och norre gården haar i bye måhl
            tillhoopa                    30 alnar
      Vtsäde det ena åhret                      14 tunland 
      Vtsäde det andra åhret                   11 1/4 tunland 
      Engh till                                          70 laß
      Deße både hemmanen ähra frelseheman.

      Till denne by ähr tämmeligit gott
      fiskie, men skogh och vtmark hafua
      dhe ganska ringa.(Karttext:)

Starr eng.
Öfwernääß
Lindh
Leerjord.
Moßwåld
Leerjord
Norrengen.
Nedernääß
Leerjord.
Här möter Nedersundz ägor.
Lind
Lind
Swart mylla beblandat medh leer.
Lind.
Söderengen.
Bothna fierden.
Skeenwald.
På denne sijdan mötha Kåsta egor.
Scala ulnarum.      


¹ Oxenstierna saml. kartor nr 1