RA lösblad:11a¹


            Notarum Explicatio
                                                                                           
A.  Tillinge, skattehemmen                                        1 1/2
B.  Vttsäde i Norregerdett                                        9 1/4 tunna  
C.  Vttsäde i Södergerdett                                        12 tunnor
D.  Engh alz till höö med Norr engen                         58 laß

1.   Norregården, skattehemen, haffuer i byamål        11 alnar
      Vtsädhe i Norregärdet                                        2 1/4 tunna
      Vtsäde i Södregerdet                                          2 3/4 tunna
      Engh till höö                                                       16 laß

2.   Södregårderna, skattehemman, haffua i byemåål  26 alnar
      Vtsäde i Norregerdett                                         5 1/4 tunna
      Vtsäde i Södregerdet                                          6 3/4 tunna
      Engh till höö                                                       30 laß

3.   Millangården, skattehemman, hafver i byamåhl    8 alnar
      Vtsäde det ena åhret                                          1 1/2 tunna
      Vttsäde det andra åhret                                      2 1/4 tunna
      Engh till höö                                                       12 laß

            Till föreskreffue2 hemman ähr tämmeligh godh
            skogh och wttmark och sträcker sig norr ått
            Gryta, på södersijdan suara Bottna egor widh,
            på wästersijdan Ößby, på östersijdan Söderby.
            Fijskie haffua dhe vtij siön hemma wid byen.


(Karttext:)

På denne sijdan tager Gryta egor och skogh widh.
Ösmaren
Lindh
Hård wald
Småå starr
På denne sijdan möter Botna herregårdz engh.
Scala ulnarum.

(Senare blyertspåteckningar:)

Roslags-Bro socken (Stockholm), Nedernäs m.m., 1600-talets mitt,
(kartavd. m. form.)    Oxenstiernska samlingen, kartor, nr 7.   


¹ Oxenstierna saml. kartor nr 7
2
D.v.s. föreskrivna