RA lösblad:11b¹


            Notarum Explicatio
                                                                                           
A.  Nedernääs
      skattehemman  3, frelsehemman   2  
B.  Östergerdett vtsädhe                     31 tunnor  
C.  Wästergerdett medh wreten
      till samma åhrßwägh                      25 tunnor

          Vtij både gerderna ähr mä-
          stedeleß swartmylla, något
          blandat medh leer.

D.  Norr engen, moßwald
                                                    }    155 laß
E.  Söder engen, god skenwald                           

      Till denne by ähr tämmelig
      gott fijskie, men skogh och vtt-
      mark haffua dhe ganska
      ringa.

1.   Östregården, skatthemman,
      haffuer i byemåhl                           9 alnar
      Vtsäde i Östragerdett                    4 1/4 tunna
      Vtsäde i Wästragerdet                   3 1/2 tunna
      På engerne belöper sig höö på
      honom                                          21 laß

2.   Södregården, skattehemman,
      haffuer i byemåhl                           12 alnar
      Vtsäde i Östragerdet                     5 5/8 tunna
      Vtsäde i Wästregerdet                   4 1/2 tunna
      Engh till höö                                  28 laß

3.   Jbidem Millangården, skattehemman,
      haffuer i byemåhl                           15 alnar
      Vtsäde i Östragerdet                     7 tunnor
      i Wästre gerdet                             5 3/4 tunnor
      Engh till                                         35 laß

4.   Wästre och Norregården, frelße,
      haffuer i byemåål                           30 alnar
      Vtsäde i Östregerdet                     14 tunnor
      i Västregerdet                               11 1/4 tunnor
      Engh till                                         70 laß


(Karttext:)

Öfwernääs ägor på denne sijdan
Moßewaldz engh
Lind
Bottna fielen
Godh skeenwaldz engh
På denne sijdan möter Kåsta ägor.
Scala ulnarum.

(Senare blyertspåteckningar:)

Bro socken.


1 Oxenstierna saml. kartor nr 7