RA lösblad:11c¹


            Notarum Explicatio
                                                                                           
A.  Bälinge, skattehemman    3, frelsehemman  1/2
B.  Östre gerdet medh norre wreeten, vtsäde              19 3/4 tunna  
C.  Wästre gerdett med andra wreten, vtsäde              24 1/2 tunna
             Vtij både gerderna ähr mästedeles leerjord.
D.  Höö aff engierna                                                   109 laß

1.   Östregå<r>den, skattehemman, hafver i byemåhl  27 alnar
      Vtsäde det ena åhret                                             8 1/4 tunna
      Vtsäde det andra åhret                                          10 tunnor
      Höö aff engierna                                                   40 laß

2.   Södregården ähr frelse 1/4, haar i byemåål             6 alnar
      Vtsäde det ena åhret                                             1 1/2 tunna
      Vtsäde det andra åhrett                                         2 1/4 tunna
      Höö aff engerna                                                    12 laß

3.   Wästregården ähr skatte, haar i byemåål               12 alnar
      Vtsäde det ena åhret                                             3 3/4 tunnor
      Vtsäde det andra åhrett                                         4 1/2 tunna
      Höö till                                                                 24 laß

4.   Norregården, skatthemman, haar i byemåål          21 aln
      Vtsäde dett ena åhrett                                           6 1/4 tunna
      Vtsäde dett andra åhrett                                        7 3/4 tunna
      Höö aff engierna                                                   33 laß

            Till denne by ähr ingen synnerlig skogh
            heller vtmark, fijskie något lijthet vtij
            Jnåhls siön.

E.   Denne engeßfiell kommer Jnåhl till och drager
      höö                                                                       8 laß  


            Notarum Explicatio
                                                                                           
G.  Brändström, skattehemman    1 1/2
H.  Norregerdett, vtsäde               7 tunnor
K.  Södregerdett, vtsäde               6 1/4 tunna


(Karttext, övre bilden:)

På denne sijdan swara Kåsta skogh och ägor emoot.
På denne sijdan swara Kåsta egor emoot.
Moß wald
På denne sijdan taga straxt Jnåls ägor widh, allenast een lijthen skogzbacka ähr emillan både byerna.
Jnåls siön
Scala ulnarum.

(Nedre bilden:)

Långtågz siön.
Öster ängen
Strömz ängen
Här möter Vtålz ägor
Vttåls siön
På denne sijdan suara Wijsätra egor emoot.


1 Oxenstierna saml. kartor nr 7