RA lösblad:12b¹


(ej transkriberad)1 Oxenstierna saml. kartor nr 3