RA lösblad:13b¹


(Ej transkriberad) 1 Oxenstierna saml. kartor nr 8