RA lösblad:15b¹


(Baksida, blankt uppslag)1 Oxenstierna saml. kartor nr 2