RA lösblad:17a¹


Tårpe stelle
Liten eng
Åker
Åker
Krällingen. Denne går öfwer siw bolbyijar som henne brukar.
Ladhe gårdhen
Säte gården
Denne engen hafwer siu bolbyiar vthj till att bruka1 Handlingar utan känd proveniens nr. 716