RA lösblad:17b¹


(Ej transkriberad)


1 Handlingar utan känd proveniens nr. 716