RA lösblad:19b¹


(Ej transkriberad)1 Bergshammarsaml. kartor nr. 8