RA lösblad:2¹


(Rubrik:) Wätheöö sochn och skepzlagh.


     Notarum Explicatio

A.  Vppwedha, skattehemman    5
      1 ähr 6 örßlandh
      2 ähr 3 1/3 örßland
      3, 4 ähr 8 2/3 örßland både tillhopa.   
      5 ähr 4 örßlandh.

Vthsäde till Vpp-
wedha

a.      1 21/32 tunelandh
b.      3 11/32 tunland
c.      1 13/32 tunland
d.      9/16 tunland
e.      13/32 tunland
f.       1/4 tunland
g.      4 3/8 tunland
h.      4 25/32 tunland
i.       17/32 tunland
k.      10 5/16 tunland
l.        7/16 tunland
m.      19/32 tunland
n.       7/16 tunland
p.       2 5/16 tunland

Summa vtsäde medh
gerden och wretar
alz till hoopa   31 13/32 tunland

(Karttext:)

Engh.
Engh.
Engh.
Engh.
Upweda2
Engh.
Siöbodar
Engh.
Scala ulnarum.

¹ Oxenstierna saml. kartor nr 16
2 Denna anteckning i blyerts, troligen senare tillagd