RA lösblad:21b¹


(Ej transkriberad)1 Bergskollegii skogs- och allmänningskartor nr. 22