RA lösblad:22a¹


1, 2, 1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1
Quarn
1/2
Till Vråß
1, 9, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 5, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 3, 4
Kiörk
Norr - Söder
Hästväna skogh
Törre siön
Skogh, bergh och sten
Tößiö sundh2
Eengh med all och biörk [biork] skogh med små sten i blandh
14 k b. liöt
Beteß haghe med skogh, bergh och sten
Eengh med biörk och haßell skogh och små sten i blandh
Tösiöö halla
Beteß haghe med skogh, bergh och sten
2 6/7 mark allz vth sadhe3
Till Miösiösundh, 3400
  60
140
200
Till Diupedall, 1700
3

14
  7
21
Een flat hall, är ett märkie vthi lika som en stor talrek högit i berget hell rundt och med 3 stenar der hoß, 2 små, 1 stor, oh där vilia skattebonderna haffua sit marke4 ij
Miöö siön
Eengh, lydher till Halß näß med stubar, sten och skogh iblandh
Diupe dall
Miösiö sundh

(Andra anteckningar:)

Haler helar iagh
Jag


1 Ericbergsarkivet. Bengt Oxenstiernas arkiv nr. 1
2 Härefter överstruket Tößiö halla
3 D.v.s. utsäde
4 D.v.s. märke