RA lösblad:23b¹


(Ej transkriberad)


1 Kommerskollegium Gruvkartor, Kopparbergs län nr. 1