RA lösblad:24¹


(Rubrik:) Geometrisck L.B. affrittningh


Planta vppå

    Krykelunda
medh des tillydande
ägor såsom är åker och
engh sampt des lägen-
heter och circumstan-
ties finnes spesifice-
rade.

Krycke lunda är tw
hemman.

1. Skattegården       1
                   gierdet 7 3/20
Vtsäde i  {                              7 4/5
                   wreten 13/20
Höö                                                20
Qvarn gångande
Humblegårdh

2. En byteszeng till
Bondarp, höö                                  1

3. En byteszeng till
crongården, höö                              1

4. Cronegården cto 1
Vtsäde alsz                             2/5
Höö                                                12
Förbemälte hemman är en-
säde svartmylla och
mooiordh

Skog till gersle och bren-
ne marck nötorffttigh,
mulebete medelmått-
tigh

Delignerat och aff-
    met anno 1645.
Kietel Clason.


(Karttext:)

På denna sidan möter vtmarcken
Här möter Hoffwalias och Huckehackas egor
Betz hage till båda gårderna
Betz hage
Tuffwig hård walz eng medh små buske
Här tager Bondarpa ägor wed
Noor, Wester, Öster, Söder
Scala ulnarum


1 Kammarkollegium, kansliet, EIa 1:114, kungliga brev