RA lösblad:25a¹


(Ej transkriberad


1 Aktnummer i Riksarkivet?
2 Brev signerad Lars Flemming daterad mars 1581.