RA lösblad:25b¹


(Ej transkriberad


1 Aktnummer i Riksarkivet?
2 Brev och kartskiss signerad Lars Flemming daterad mars 1581.