RA lösblad:29¹


                    Geometrisch
                       afritningh
                        öffwer
                  Hynnewad ström
sampt Skogßtorpß ström medh alle dhe wärken som ter vthi
        bygde ähre.    Affrijtat anno 1641.


Notarum Explicatio

A.    Christopher Nitachs hammarsmidia.
B.    Christopher Nitachs gårdh.
C.    Fredrich Wodeß hammar smidia.
D.    Christopher Nitachs ungßmunßsmidia.
E.     Jochim Benß gårdh.
F.     Staffan Langes gårdh.
G.    Albrächt Petri gårdh.
H.    Hustru Åletaß hammar smidia.
I.      Siman Lefflerß ååle kijsta.
K.    En hammar medh 2 herdar, den en<e> ähr
        Hindrich Barkhwsens och den andre
        ähr Hindrich Långeß.
L.     Hindrich Langeß ååle kiste som han
        haffuer bygt i sin hammar tromma.
M.    Hustru Aletaß hammar smidia.
N.    Hindrich Barkhwsens hammarsmidia.
O.    Hindrich Långes gårdh.
P.     Siman Lefflerß gårdh.
Q.    Cronones åålekista
R.     Hustru Åletaß gårdh.
S.     Cronones miölquarn.
T.     Hustru Åletaß sågequarn.
V.     Jtt walkehus som en wante makare
         brukar.
W.    Dammen till walkehwset och sågequar-
         nen.
X.     Hynnewadß broo.
Y.     Här offwan om bron dämmeß och när
         som lijtit watnet ähr, därfore kan
         vatnet intit slippa vthur Hielmaren.

         Skogztorps stromen ähr 6 3/4 alnar högh,
         där nedan före ligger och en ström,
         Skylta strom benämnd, i huilken intit
         ähr bygdt, den stromen ähr 2 1/4 aln.
         Strömmen näst offuan for Skogz-
         torp ähr                    2 alnar hög
         Stromen widh Stor åle kijstan    1 3/4 aln
         Strömmen vidh Hynnewa broo  2 3/4 aln
         Ähre altså deße stromar till hoopa
         widh Hynne wadh                     15 1/2 aln

         All den skada som tillfogas deraß
         egor som boo om kringh Hielmaren
         kommer allenast aff det som dem-
         meß widh Hynnewa broo

(Karttext:)

Hiälmaren ligger offuer Mälaren 35 7/8 alnar när litit vatn ähr i Mälaren.


(Senare blyertsanteckning:)

Situationskartor                                              
1 Kommerskollegium Gruvkartor, Södermanlands län, nr. 3