RA lösblad:3-4¹     Notarum Explicatio

A.  Dywick ähr 3 hemman,
      alla tillhopa    8 öreßland

B.  Vtsäde till hele byen det ena åhret      8 3/4 tunnor
C.  Vtsäde till hele byen det andra åhret   7 1/2 tunna
      Höö till hele byen af alla engerna        91 laß

           Till denne byen ähr godh skogh,
           mulebethe och fiskewatn.


1.   Södergården ähr              2 öreßland
B.  Vtsäde dett ena åhrett      2 tunnor, 9 kannor
C.  Deet andra åhret              1 1/2 tunna
D.  Vtij Wästerwrethen          1/2 tunna
E.   Höö aff store engien        12 laß
F.   Vtij Wästerwreten , höö  2 laß
G.   Höö i hägnan                  1 laß
H.   Aff Lijsta rudan höö        1 laß
I.    Höö aff Quarnengen        2 laß
K.  Höö aff Blöthemyran       1 laß
L.   Höö i Långenääs hägnan  3 laß
M.  Höö aff Lapprudan          1/2 laß


2.   Millangården ähr              2 1/3 öreßland
      hanz excellentz rijckz skattmästarens frelse.
B.  Vtsäde det ena åhret        2 1/2 tunna
C.  Vtsäde det andra åhret     2 tunnor, 9 kannor
E.   Höö aff store engen till    10 laß
I.    Höö aff Quarn engen till  1 1/2 laß
K.  Höö aff Blöötmyran till    1 laß
N.  Höö aff Siöhägnan           5 laß
M.  Höö aff Lapprudan         3 laß


3.   Norregården ähr              3 2/3 öreßland
B.  Vtsäde det ena åhret        4 tunnor
C.  Vtsäde det andra åhret     3 tunnor, 21 kannor
E.   Höö aff stora engen         24 laß
O.  Höö aff Wästerwreten     4 laß
I.    Höö aff Quarn engen       3 laß
K.  Höö aff Blöte myran        1 laß
P.   Höö aff Trall hägnan        2 laß
H.   Aff Lijsta rudan höö        1 laß
Q.   Aff Långboo rudan höö   6 laß
R.   Aff Torß engen       höö   6 laß
S.   Aff Wätthufuudh     höö   1 laß


(Karttext:)

Wätheöö sundet.
Holmen, betheßholme, lyder till Dywijk.
Hård vald.
Starr
Hårdwald.
Skarp wald.
Skipz dalen.
Holm sundet
Norrweda ägor på denne sijdan.
Hårdwald.
Skarp engh.
Skarp hårdwald
Sandjord.
Hårdwald.
Starr.
Hårdwald.
Ör jord
Dywijk.
Skogh och bärgh
Örjord
Leerjord
Leerjord
Hård wald och skarp engh 1/2 laß
Dywijckz description fins folio 236.
Leerjord
Hård waldz engh.
Söder siön.
Ör jord
Hårdwalz engher, 3 laß.
Hårdwaldz engh.
Sank starr.
Biörkfielen
Starr och moße eng
Swart träskett.
Scala ulnarum. 
Scala ulnarum.


¹ Oxenstierna saml. kartor nr 17 samt 18