RA lösblad:5¹             Notarum Explicatio

A.  Botna gårdh.  
B.  Vtsäde i Norre gerdet        15 1/2 tunna    höö  38 laß
C.  Vtsäde i Södregerdet         14 3/4 tunnor  höö  10 laß
E.   Föres ängen, höö                                             20 laß
F.   Starr engen, höö                                              27 laß
G.  Sätra engen                                              höö  18 laß
H.  Siö engen, höö                                                 18 laß
K.  Wädernäs ängen                                      höö   3 laß
I.    Humblegården                                                 100 stenger
L.   Hästehagen
8.   Kalffhagen.
M. Quarnen
T.   Kåhlhagan


N.  Sätra torpp, vtsäde            5/16 tunnor      höö  5 laß  
O.  Lille Botna, vtsäde åhrligen  3 tunnor        höö
      i gerden                                                           5 laß 
P.   Norre engen, höö                                            14 laß
Q.  Hängnan, höö                                                  3 laß


R.  Wijnääs wijken, vtsäde åhrligen  1 1/4 tunna
      Höö                                                                7 laß 
S.   Kåstad engen                                                    1/2 laß


      Till Bottna gård ähr trångt vtrömme medh
      skog och mulebethe, ingen timmerskogh, lijten
      gärdzell och wedeskogh, fijske watn till nöd-
      torfften. Quarn som gåår höst och wåår.


(Karttext:)

Ößmaren.
Rååholmen.
Starr engh.
Hårdwald.
Hästehaga.
Hårdwald.
Ößby ägor
Suag leerjord
Örjord
Örjord
Örjord.
Starr engh.
Leerjordh
Leer jord
Suart mylla
Skeenwaldz engh
Leerjord
Hård wald
Grund iord
Leerjord
Leer jord
Kierr.
Örjord
Skenwaldz engh.
Starr
Leer jord
Lindh
Hårdwald.
Båttna fiälen.
Lind
Leer iordh
Hård wald.
Scala ulnarum. 


¹ Oxenstierna saml. kartor nr 4