RA lösblad:7a¹


(Rubrik:) Broo sochn och skiepzlagh.


            Notarum Explicatio
                                                                                           
A.  Brändström, skattehemman   1 1/2
B.  Vtsäde i Norregerdet            7 tunland  
C.  Vtsäde i Södergerderna        8 3/32 tunland  
 
(Karttext:)

Långhtogz siöön.
Öster engen.
Vtåhlz wijken
På denne sijda swara Mysätra ägor.
Scala ulnarum.¹ Oxenstierna saml. kartor nr 6