RA lösblad:7b1


(Rubrik:) Broo sochn2 och skiepzlagh.


            Notarum Explicatio
                                                                                           
D.  Bälinge, skattehemman  3, frelßehemman 1/4
E.  Östregerdet med Norr wreeten, vtsäde      19 3/4 tunnland  
F.  Wästregerdet med den andre wreten          24 1/2 tunna
G.  Höö aff engerne tillhopa                            109 laß

1.   Östre gården, skattehemman  1, haffwer i bye-
          måhl                                            27 alnar
      Vtsäde i Östregerdet och Norrwreten        8 1/4 tunland
      Vtsäde i Wästre gerdet med wreten           10 tunland
      Aff engerna höö till                                    40 laß

2.   Södre gården, frelßehemman  1/4, haar i bye-
          måhl                                            6 alnar
      Vtsäde det ena åhret                                 1 1/2 tunland
      Vtsäde det andra åhret                              2 1/4 tunland
      Höö aff engerna till                                    12 laß

3.   Wästregården, skatthemman  1/2, haar i bye-
          måhl                                            12 alnar
      Vtsäde det ena åhret                                 3 3/4 tunland
      Vtsäde det andra åhret                              4 1/2 tunland
      Engh till                                                     24 laß

4.   Norregården, skattehemman  1, haar i bye-
          måhl                                            21 aln
      Vtsäde det ena åhret                                 6 1/4 tunland
      Vtsäde det andra åhret                              7 3/4 tunland
      Höö aff engerna till                                    33 laß

       Till denne by ähr ingen synnerligh
       skogh eller vtmark men något
       fiskie i Jnåhls siön. 
 

(Karttext:)

Engh.
Moßewald och starr.
Engh.
Jnåhls siön
Ehn engefiäll till Jnåhl om 8 laß höö.


(Senare blyertspåteckningar:)

Kartavd. m. form.
Roslagsbro socken (Sthlm), Bälinge m.m.
Oxenstiernska samlingen, kartor, nr 6, 1600-talets mitt

1 Oxenstierna saml. kartor nr 6
2 Broo sochn senare tillagt med blyerts