RA lösblad:8¹


     Notarum Explicatio

A.  Haaröön    2 gårdar, bådha till-
      hopa                            4 öreßland 

1.   Norregården, frelße vnder Bottna gårdh
     
och ähr                 2 öre, 16 penninglandh
B.   Vtsäde det ena åhret      4 3/4 tunnor
C.   Vtsäde det andra åhret   4 tunnor
D.   J wreeten sååß               1/8 tunna
E.   Höö aff Stoor engen       14 laß
F.   Höö aff lille engen           4 laß
G.   Höö aff Ruudan             6 laß
H.   Höö aff Marsholmen      8 laß
K.   Höö aff hagan                8 laß
       Humblegård om             150 stänger
       Gerdeshöö littera B       12 laß        
       Gerdeß höö littera C     4 laß


2.    Skattehemman ähr 1 öres, 8 penningland
B.   Vtsäde det ena åhret      2 3/8 tunnor
C.   Vtsäde det andra åhret   2 tunnor
L.    Vtsäde i wreeterna        1/2 tunna
E.    Höö aff stora engen       7 laß
F.    Höö aff lille engen          2 laß
M.   Höö aff Små hägnan      3 laß
N.   Höö aff haga wreeten    1 laß
O.   Höö aff sandhägnan       4 laß
P.    Höö aff wreten              6 laß
Q.   Höö aff Lindholmen       2 laß 
R.    Höö aff Korßholmen     1 laß
K.   Höö aff hagen                4 laß
       Humblegård                  40 stenger
       Gerdeßhöö littera B      6 laß
       Gerdeshöö littera C      2 laß


S.   Snåra torp lyder till Norregården.
T.   Vtsäde alß                      3/4 tunnor
V.   Höö aff Rödian              8 laß
X.   Höö aff Skarphägnan     5 laß


       Till denne by ähr nödtorftig mulebeet,
       skogh till wedh och gertzell, timberskogen är
       mäste deles vthuggen. Gott fijskie.


(Karttext:)

Skarp hårdh.
Suartmylla
Hårdwald
Grund örjord
Hårdwald
Leer jord
Ropenääs ägor
Starrebotn
Leerjord
Små starr
Grund jord
Leer iord.
Betzhage.
Skarp hård vald
Hälleboda ägor
Hällebo wijken
Skarp hårdwall
Lindholmen.
Biörkeöö sundet.
Gränholmen, lyder till Anderswedia
Skarp hårdwall
Hårdwald
Hård wald
Marsholmen
Andersuedia ägor.
Hårdwald
Skog och bärgh.
Gammal suedh
Hård wald
Biörhufda egor.
Korsholmen.
Scala ulnarum.      


¹ Oxenstierna saml. kartor nr 6