RA lösblad:9¹


     Notarum Explicatio

A.  Nysätra, cronehemman    1
          och skattehemman   2.
B.  Östre gerdet med dez wreter         13 1/4 tunna
C.  Wästergärdet med sijne wreter     17 tunland
D.  Höö af byengerne                         180 laß
E.   Aff små engehager                        16 laß 


1.   Östergården cronehemman ähr      7 örßland
      Vtsäde det ena åhret                     3 3/4 tunnor
      Det andra åhret                             4 7/8 tunnor
      Höö alß till                                    65 laß     


2.   Millangården, skatthemman          4 örßland
      Såår det ena åhret                         2 1/4 tunnor
      Det andra åhret                             2 7/8 tunnor
      Höö alz till                                    43 laß


3.   Wästregården, skattehemman      13 örßland
      Såår det ena åhret                         7 tunnor
      Det andra åhret                             9 1/4 tunland
      Engh till                                         88 laß


F.   Twå små squalter till denne
       by, gåå höst och wåår.


       Till denne by ähr skogh,
       vtmark och fiskie till
       nödtorfften.


(Karttext:)

På denne sijda swara Brändström ägor.
På denne sijda tager Vltglåpe engh widh.
Vpweda engh proxime.
Quarnar
Wätheö sundet.


¹ Oxenstierna saml. kartor nr 1