RA lösblad:Kommentarer


RA lösblad:29    Vngßmunßsmidia. Det bör röra sig om en osmundssmedja. Ordets etymologi är tydligen omtvistad. I SAOB anges ett första belägg för formen ugns- och ungz- till 1691. Likadant i detta dokument (s. 9 eller sök på "ugnsmun"): http://www.jernkontoret.se/ladda_hem_och_bestall/publikationer/bergshistoria/rapporter/h_2.pdf   Här på kartan är det ju 50 år tidigare.