Södermöre:1


(Rubrik:) Södremöhre häradtt, Haletorp sochn.


                                                                                       Tunneland
A.        Högbergh, cronehemman     1/2 
B.        Åkerens vthsäde ähr högh- och sijländigh
            sandh jordh, jnnehåller vthsädhe tunnelandh           6 1/2 
C.        Åkeren till skatte gården vthj Trootorp, vthsädhe   11/12
D.        Åkeren till arff och egit jbidem,              vthsädhe   5/6
Ø.        Åkeren till crone hemmanet,                  vthsadhe1 1/2
E.         Engien, lyder till Högbergh, kierr wall laß               5
F.         Engien till skattehemmanet vthj Trootorp, laß         3
G.        Engieß wreethen till bemälte skattehemmanet, laß  1
R.        Engien j Ängieß kierret, höö till laß                         4
            och lyder förbemälte ängh till samma skatthemman
            
(Karttext:)

Högbergh
Kiärr wall

1 D.v.s. utsäde