Södermöre:10-11


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.        Woxtårpa sochnn.


            Nampntorp, skattehemman 2, frelßehemman 2     Tuneland
1.         Jngel Johanßon arfh och egit hemman          1      
            Vthsädhe j gierdet, nämbligen        litera  A               6 
                            Vthsäde j gierdet           litera  B               4 1/3
                            Vthsädhe j gierdet         litera  C               1 1/2

2.         Ahron Larßonn, skattehemman                    1
                       Haffwer vthsädhe j gierdet  litera  A               5 1/3
                            Vthsädhe i gierdet          litera  B               6
                            Vthsädhe j gierdet          litera  C              3

3.         Larß Håkenßon, skatte hemman                  1
                       Hafwer vthsädhe j gierdet    litera  A               8 1/3
                            Vthsädhe j gierdet          litera  B               6
                            Vthsädhe j gierdet          litera  C               1 1/3

4.         Hustru Ehlin, änkia, frelße vnder jungfru Sigrid Baner.
                            Vthsädhe j gierdet          litera  A               6 1/3
                            Vthsädhe j gierdet          litera  B               6 1/2
                            Vthsädhe j gierdet          litera  C               2 1/2

            Höö aff gierdeß linderna, vthj alla gierden
            ähr hårdh walldh, jnnehåller höö till laß                       12
E.         Östera Stoor änghen ähr hårdh och sijländig
            jordh måhn, jnnehåller höö till                laß                24
D.        Höö aff den lilla ängen weedh byhn        laß                4
                                                                        Summa         40           

(Karttext:)

Vthmarken, ekeskogh medh små biörckeskogh.
Nampnetorp
Skarp hård walldz engh