Södermöre:100


(Rubrik:) Södermöre


Numero A. Mellan Sloalykia, frälse heman   1                Tunlandh
2.        By giärde, sandh mylla jordh                                   5 1/5
3.        Wth engien, sank kiär wall                       6 laß  
B.       Höö aff by giärde, hårdh och sank wall, full         }   21
           medh skogh och steen                             15 laß
           Ringa bete, skogh till hägna och brända
           åållon skogh åtskelldige åhr.   

(Karttext:)

Mellan Sloalyckian
Kiär wal
Kiärwall
Eke skogh.
Nårr Sloalyckia egor.
Hårdh wall.
Kiärwall.
Alne mått.