Södermöre:101


(Rubrik:) Torsåhs sochn.


Numero A. Når Sloalykia, crone hemman   1                       Tunlandh
2.        Wäster giärde, sandmylla jordh, wtsade1  4 9/14
                                                                                     }      5 13/14  
3.        Öster giärde, sandmylla jordh, wtsäde      1 2/7 
B.       Höö aff Wäster giärde, hårdh och sank uall  8 laß
                                                                                        }   18
C.       Höö aff Öster giärde, hård och sank wall     10 laß
           Hwmble stänger                                          80
           Baste skogh, näwer och wedebrandh.
           Medelmåtigt bete.     

(Karttext:)

Hårdh wall.
Kiär wall
Sloalykia, frälße egor
Norr Sloalyckian
Kiär wall
Mås vall
Här möta Sör Sloalyckia egor
Alne mått.

1 D.v.s. utsäde